Hoe werk ik?

Aanmelding

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist, kunt u telefonisch of via e-mail contact met mij opnemen. Overigens kunt u ook zonder vooroverleg met een verwijzende instantie contact met mij opnemen. Mocht het tot verdere afspraken binnen de praktijk komen, dan is alsnog een verwijzing noodzakelijk. Aan de hand van een voorlopige inventarisatie van uw hulpvraag kijk ik samen met u of een verwijzing naar mijn praktijk zinvol is.

Intake

Na aanmelding vindt een wederzijds kennismakingsgesprek plaats. Soms lukt het om in dit eerste gesprek al te komen tot concrete behandelafspraken. In de meeste gevallen vinden er nog een of twee gesprekken plaats om uw problematiek verder in te kaart te brengen, zoals uw voorgeschiedenis en huidige levensomstandigheden. Op basis van deze gegevens stel ik een (voorlopige) diagnose.

Adviesgesprek

In een adviesgesprek zullen we de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en zal ik u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. Ik zal u in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt en een inschatting geven hoe lang de behandeling zal duren. Deze inschatting kan afhankelijk van het verloop van de behandeling worden aangepast. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen. Als u bij mij toch niet op de goede plek blijkt te zijn dan kan ik met u meedenken over andere behandelmogelijkheden.

Behandeling en evaluatie

Wanneer we besluiten een behandeling te starten, maken we een behandelplan. Tijdens de behandeling bespreken we regelmatig of we nog op de goede weg zitten, wat er mogelijk bijgesteld dient te worden en wanneer de behandeling kan worden afgesloten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten om het beloop van de klachten te beoordelen (ROM-metingen).

Beƫindiging therapie
Over het algemeen besluiten we in overleg en aan de hand van evaluatiemomenten, wanneer de therapie stopt. Afhankelijk van de therapievorm en therapieduur, zal het afronden en afsluiten onderdeel zijn van het therapieproces.

Rapportage en samenwerking met derden

Het is gebruikelijk om na intake en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk te rapporteren aan de huisarts. Mocht er een andere vorm van rapportage wenselijk zijn, bijv. bedrijfsarts, verwijzing elders, dan zal dit expliciet met u besproken worden.

Het is mogelijk dat bijv. uw partner, ouders of andere betrokkene, een keer aanwezig zijn bij een gesprek. Dit zal ik dan altijd met u bespreken en in overleg laten plaatsvinden.

Mocht consultatie of aanvullende (deel-)behandeling van andere therapievormen zinvol lijken (bijvoorbeeld lichaamsgerichte therapie, relatie- en gezinstherapie of psychotherapie), dan zal ik dit aan u voorleggen, ofwel bij aanvang van de behandeling ofwel gedurende de behandeling.