Kosten & Vergoeding

Kosten

Psychologische behandeling voor volwassenen wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van de huisarts voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek bestaat de behandeling uit 5 tot 12 gesprekken. Mochten er meer gesprekken nodig zijn, is een tweede verwijzing vaak mogelijk binnen een jaar.

Als wij een overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, sturen wij de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en krijgt u 100% van de behandeling vergoed.

Informeert u van tevoren of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar de zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoedt als u een natura polis heeft. Bij een restitutiepolis is de vergoeding 95-100%. Verzekerden hebben jaarlijks tot januari de tijd om een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis. Een restitutiepolis is niet veel duurder dan een naturapolis en biedt de mogelijkheid om zelf een zorgverlener te kiezen.

U betaalt:

  • het standaard eigen risico (in 2020 is dat €365). Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de zorgtoeslag.
  • als u daarnaast nog een persoonlijk (verhoogd) eigen risico op de polis heeft, dan worden de behandelkosten ook daarmee verrekend.

Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar.

Overeenkomsten

Mijn praktijk heeft overeenkomsten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars – en dus ook met de ‘labels’ (merken) die daaronder vallen:

  • CZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis
  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • DSW/a.s.r.
  • Caresq
  • VRZ

Tarief zelfbetalend

Het tarief in de praktijken voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de GB-GGZ. Als zelfbetaler kunt u deze rekeningen niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verhindering en annulering

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat we zo efficiënt mogelijk met de tijd omgaan. Bij verhindering vragen we u om 24 uur van tevoren af te zeggen. De kosten die het gevolg zijn van niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd zullen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is €50,-.