Voorwaarden

Beroepscode

Een GZ-Psycholoog heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten: www.lvvp.nl

Alle informatie die u geeft, zal vertrouwelijk behandeld worden. Dit is van het grootste belang om je veilig te voelen. We zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat we dus ook niet in gesprek kunnen met een familielid of bekenden over jou. Ook zullen we geen informatie aan een bedrijfsarts of andere professional verstrekken zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor verleent. Voordat we een brief verzenden, zullen we de inhoud aan u voorleggen zodat u weet wat er over u geschreven is.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut dan hopen we natuurlijk dat u naar ons toe zult komen, zodat we het samen kunnen proberen op te lossen. Als we er samen niet uitkomen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling volwassenen van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten waarbij we zijn aangesloten: www.lvvp.nl

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. Ook wordt hierin beschreven hoe er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Psychologenpraktijk Jacqueline de Beer beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut welke hier is in te zien.