Soorten Therapie

In de loop der jaren heb ik mij bekwaamd in verschillende behandelmethoden die aan bod kunnen komen. Afhankelijk van uw probleem en in overleg met u zal bepaald worden voor welke vorm van therapie we kiezen.

Cliëntgerichte Psychotherapie

De gesprekken kunnen inzichtgevend en ontdekkend van aard zijn. We exploreren gedachten en gevoelens die in de context van uw leven en uw gezinsgeschiedenis nog weinig aandacht hebben gehad.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een klachtgerichte therapie en richt zich op het veranderen van disfunctionele gedachten en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.

Schematherapie

Schematherapie is een persoonsgerichte therapie die zicht richt op het leren herkennen en veranderen van disfunctionele patronen.

EMDR

EMDR is een behandeling gericht op het doorwerken van traumatische ervaringen. Het kan gaan om gebeurtenissen die u recent hebt meegemaakt of om herinneringen aan ervaringen uit een vroeger verleden.

ACT (Acceptance & Commitment Therapie)

ACT is een therapievorm gericht op het leren omgaan met moeilijkheden vanuit acceptatie en waardegericht leven.

Inegratieve Psychotherapie

Inegratieve psychotherapie is een vorm van therapie waarbij interventies uit verschillende therapeutische richtingen gecombineerd worden.

Emotionaly Focused Therapy

Emotionaly Focused Therapy is een therapievorm voor partnerrelatieproblemen maar kan ook goed passen in individuele therapie. We exploreren welke behoeften en aarzelingen spelen in de relatie met de partner of naaste. Door hierbij stil te staan, kan er ruimte komen om deze in de relatie naar voren te brengen. Dit kan ertoe leiden dat partners zich weer meer met elkaar verbonden voelen. Soms wordt duidelijk dat partners niet meer verder willen met elkaar en kunnen gesprekken gericht zijn op het afscheid nemen van elkaar.