Tarieven

Als wij een overeenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, sturen wij de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en krijgt u 100% van de behandeling vergoed.

U betaalt:

  • Het standaard eigen risico (in 2024 is dat € 385). Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de zorgtoeslag.
  • Als u daarnaast nog een persoonlijk (verhoogd) eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend.

Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar.

Informeert u van tevoren of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van elke sessie een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar de zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoedt als u een natura polis heeft. Bij een restitutiepolis is de vergoeding 95-100%.

Zelf betalen

Indien u ervoor kiest om uw behandeling niet door u zorgverzekeraar te laten betalen, is dat natuurlijk mogelijk. U hebt dan geen verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt gefactureerd per consult. De tarieven zijn bepaald door de NZA (Nederlandse zorgautoriteit)

Tarieven

De behandeling wordt gedeclareerd per consult, de prijs is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaald.
Ik werk vooral met de volgende consulten (2024)

Diagnostiek 45 minuten € 159,70
Diagnostiek 60 minuten € 183,44
Behandeling 45 minuten € 135,89
Behandeling 60 minuten € 161,46

De tarieven zijn gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan het inhoudelijke contact via (beeld)bellen, email of ‘face to face’. De kosten voor indirecte tijd zijn inbegrepen bij dit consulttarief.
Dit is de tijd die besteed wordt aan verslaglegging, rapportage, voorbereiding van het gesprek, administratieve handelingen etc.

Verhindering en annulering

Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken. Bij een niet tijdige afzegging wordt € 95 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.