Vergoeding

In 2024 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Ik stuur de nota van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en u krijgt hiervan 100% vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Om gebruik te maken van deze verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts of een andere arts nodig. De datum van verwijzing is voor de intake, mag niet ouder zijn dan 9 maanden. In de verwijzing moet staan dat het een verwijzing is voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Verder moet de AGB-code en de handtekening van de huisarts op de verwijzing staan.

Een andere voorwaarde is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria voor een DSMV diagnose die vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Na het intakegesprek is duidelijk of vergoeding mogelijk is. Onverzekerde zorgdiagnoses: diagnoses als aanpassingsstoornissen, werk-, relatieproblemen, levensfaseproblematiek, identiteitsproblemen en klachten waarbij geen diagnose gesteld kan worden.

Verzekerde en onverzekerde zorg

Bij een gecontracteerde hulpverlener heeft de therapeut een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar. De zorg wordt dan rechtstreeks volledig door de zorgverzekeraar vergoed.

Wanneer de hulpverlener geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekering wordt de zorg ook vergoed. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage van de zorgkosten worden vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft, worden de kosten ook in dit geval volledig vergoed.

Ik heb voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Zelf betalen

Indien u ervoor kiest om uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar te laten betalen, is dat natuurlijk mogelijk. U hebt dan geen verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt gefactureerd per consult. De tarieven zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)

Tarieven

Ik werk vooral met de volgende consulten (2024)
Diagnostiek (intake) 45 minuten €159,70
Diagnostiek (intake) 60 minuten € 183,44
Behandeling 45 minuten € 135,89
Behandeling 60 minuten € 161,46

De tarieven zijn gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan het inhoudelijk contact via (beeld)bellen, email of face to face. De kosten voor indirecte tijd zijn inbegrepen bij dit consult-tarief. Dit is de tijd die besteed wordt aan verslaglegging, rapportage, voorbereiding van het gesprek, administratieve handelingen etc.

Tarief no-show

Het tarief voor no-show is: € 95 per gemiste afspraak. Dit betreft een afspraak die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd.