Vergoeding

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Voor 2021 is dit minimaal 385 euro.

Om gebruik te maken van deze verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts nodig.

Een andere voorwaarde is dat uw klachten moeten voldoen aan de criteria voor een vergoedbare diagnose. Na het intakegesprek is duidelijk of vergoeding mogelijk is.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Bij een gecontracteerde hulpverlener heeft de therapeut een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar. De zorg wordt dan rechtstreeks volledig door de zorgverzekeraar vergoed.

Wanneer de hulpverlener geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekering wordt de zorg ook vergoed. Het is dan afhankelijk van uw polis welk percentage van de zorgkosten worden vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft, worden de kosten ook in dit geval volledig vergoed.

Ik heb voor 2021 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve MENZIS.