Wachttijden

Actuele wachttijden

Hieronder vindt u de actuele wachttijd (d.d. september 2023) tot de intake. Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

De wachttijd is op dit moment 5 tot 6 maanden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u dan ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen).

Waarneming

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost. Wanneer ik vakantie heb zorg ik voor een passende overbrugging dan wel bereikbaarheid.