Wie ben ik?

Over Mij

Mijn naam is Jacqueline De Beer. Als GZ-Psycholoog heb ik kennis van diagnostiek en behandeling van vrijwel alle veelvoorkomende psychische problemen (zoals depressie, angst, burn-out, zingevings -en levensfaseproblematiek. Een van mijn speciale aandachtsgebieden is psychologische behandeling van mensen die door ernstige lichamelijke ziekte (zoals bv. kanker) uit evenwicht zijn geraakt.

Daarnaast heb ik veel ervaring met de behandeling van (lichte) persoonlijkheidsproblematiek en (vroege) traumata. Veel mensen die als kind (of later in hun leven) onveilig zijn geweest, overleven hun leven. Door (onbewuste) patronen lukt het dan niet goed om het leven in vrijheid vorm te geven. Ik zet me graag in om samen te kijken hoe je meer vanuit je eigen verlangens kunt gaan leven in verbinding met anderen en jezelf.

Ik ben sinds 1995 geregistreerd als GZ-psycholoog en heb sinds 2008 mijn eigen praktijk in de Generalistische Basis GGZ.

Mijn Visie

Psychologische behandeling zie ik als een proces waarbij het belangrijk is om een veilige vertrouwensrelatie op te bouwen. Vanuit die basis kunnen we samen de problemen en de achtergronden ervan gaan begrijpen. Daarna bespreek ik met u wat nodig is om toe te werken naar verandering en maken we een plan van aanpak. Dit plan houdt tevens een zoektocht in en kan gaandeweg bijgesteld worden. De klachten zijn hierbij het uitgangspunt. Soms gaan achter de oorspronkelijke klachten complexere patronen schuil en kan in onderling overleg besloten worden om deze aandacht te geven. Een therapie kan soms kort duren, en soms ook langer zijn.

Mijn persoonlijke stijl hierin is rustig, transparant, empathisch en met een onderzoekende houding. Warmte en betrokken aandacht vind ik belangrijk in het contact als basis voor de mogelijkheid voor mensen om zonder oordeel, in vertrouwen en openheid naar zichzelf en de leefsituatie te durven kijken. Ik werk doortastend waar nodig, met lichtheid en humor waar mogelijk.

Omdat ieder mens en elk probleem anders is, is het voor mij elke keer weer een uitdaging om een cliënt te helpen bij zijn of haar veranderproces. Zodat je daarna weer zelf verder kan. Met moed en houvast om de moeilijkheden in je dagelijks leven aan te pakken.

Ik werk vanuit een experiënteel kader en vanuit de cognitieve gedragstherapie. Zo heb ik ervaring met schematherapie, acceptance & commitment therapie, en mindfulness. Daarnaast geef ik relatie therapie (EFT) en pas ik EMDR toe, als deelbehandeling en op indicatie. Dit brede scale aan werkvormen geeft mij de vrijheid om integratief te werken met in het contact de juiste mix van confrontatie en steun.

Registraties:

 • GZ-Psycholoog, BIG-nummer: 59052088925
 • LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)
 • NIP (Nederland Instituut van Psychologen)
 • Stichting EFT- Nederland (geregistreerd in deskundigenbestand)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (geregistreerd in deskundigenbestand)
 • Vereniging voor schematherapie
 • AGB-code hulpverlener: 94-007978
  AGB-code Praktijk: 94-057284
  KvK nummer: 17231279

  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie:
 • Intervisie
 • Bij- en nascholing
 • De beroepscode