Wachttijden

Actuele wachttijden

Hieronder vindt u de actuele wachttijd (d.d. 1 februari) tot de intake. Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Het is momenteel niet mogelijk om u aan te melden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u dan ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamelijk zijn overeengekomen (treeknormen).

Waarneming

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost. Wanneer ik vakantie heb zorg ik voor een passende overbrugging dan wel bereikbaarheid.